9 April, 2020

TNOiK

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - TNOiK jest niepubliczną organizacją o charakterze non-profit z 87-letnią tradycją. Misją TNOiK jest rozwój i promocja profesjonalnego zarządzania oraz integracja środowisk naukowców ze środowiska praktyków (managementu firm) dla rozwoju polskiej gospodarki i państwa.