9 April, 2020

ITeE

Instytut Technologii Eksploatacji prowadzi teoretyczne i metodologiczne prace związane z budowaniem wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej – głównie dla dorosłych. Ponadto, Instytut uczestniczy w rozwoju modeli centrów ustawicznej edukacji oraz nowych środków edukacyjnych. Instytut prowadzi ewaluację i badania porównawcze, prowadzi badania oparte na teorii i metodologii edukacji zawodowej, m.in.: analiza zawartości pracy, studia porównawcze systemów edukacyjnych.