9 April, 2020

ENAIP

Utworzona w 1979, EnAIP FVG jest neipubliczną organizacją o charakterze non-profit, będąc częścią krajowej federacji ENAIP, utworzonej w 1951 roku przez ACLI. Misją ENAIP jest rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację i szkolenia dla wzrostu wiedzy, umiejętności, poradnictwa zawodowego, zatrudnienia i rozpoczęcia biznesu oraz promocji społecznego włączenia dla ludzi ze specjalnymi potrzebami.