9 April, 2020

Training 2000

TRAINING 2000 jest organizacją w obszarze edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest certyfikowaną instytucją szkolenia zawodowego w regionie Marche, specjalizując się w edukacji dorosłych. Na poziomie europejskim Training 2000 jest zaangazowana w projekty badawcze i rozwojowe nowych metodologii szkoleń (blended learning) realizowane w ramach LLP.