20 June, 2019

Budowlani

Związek Zawodowy "Budowlani" powstał w 1991 roku,łącząc ponad 400 branż. Głównym zadaniem ZZ "Budowlani" jest ochorna interesów pracowników budowlanych. Celem jest tworzenie partnerstwa i nawiązywanie współpracy pomiędzy pracownikami, pracodawcami i strukturami państwowymi.