9 April, 2020

ECAP

ECAP Foundation jest instytucją o charakterze non-profit w obszarze edukacji dorosłych i badań rozwojowych, działająca w Szwajcarii od 1970 roku. ECAP został utworzony jako fundacja, założona przez Włoski Związek Zawodowy CGIL i funkcjonuje na bazie porozumień pomiędzy Szwajcarską Federacją Związków Zawodowych (SGB/USS), UNIA and Hiszpańską Komisją Obreras, jak również Portugalskim Związkiem Zawodowym CGTP.