19 February, 2019

Planowane rezultaty/produkty projektu

Planowane rezultaty/produkty projektu

  1. Kompendium “Punkty ECVET dla wybranych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze budowlanym - jak z nich korzystać” wydane w dwóch wersjach językowych: 150 egz. w j. angielskim i 150 egz. w j. polskim
  2. Memorandum o Porozumieniu wydane w formie pliku tekstowego w j. angielskim
  3. Przewodnik korzystania z modelu i narzędzi ECVET wydany w dwóch wersjach językowych: 150 egz. w j. angielskim i 150 egz. w j. polskim

Wszystkie produkty projektu są dostępne on-line.

« Poprzednie